KURUMSAL


alpino yayincilik bi dünya çocuk araştırmacı çocuklar

Değerli Öğretmenler, Öğretmen Adayları ve Sevgili Veliler; Alpino Okul Öncesi Yayınları olarak amacımız, gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuklarımızın ülkesini seven, millî ve manevi değerlerine saygılı, hoşgörülü, bilime ve yeniliğe açık, kendine güvenen ve kendini ifade eden, başarılı bireyler yetiştirmektir. Eserlerimiz, bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımız için onları bilgiyle en iyi besleyecek ve görsel zevklerine hitap edecek nitelikte hazırlanmıştır. GELİŞİMSEL Program ve ilkeler doğrultusunda ÇOKLU ZEKA SİSTEMİ kullanılarak çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını geliştirmek ve sahip oldukları potansiyeli en yüksek düzeyde kullanmalarını amaçlamaktadır. Setlerimiz içeriğinde 5D sistemi uygulanarak (çocukların duygu, düşünce, dikkat, davranış ve değerler eğitimi geliştirme özelliklerini uygulamalı olarak) öğretmenlerimize ve ebeveynlerimize rehber olacak çalışmalara yer verilmiştir. Geleceğimizin teminatı en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın daha aydınlık yollarda aydın bireyler olarak ilerleyebilmesi için hazırlamış olduğumuz eğitim setleri ve çeşitli ürünlerimizi siz değerli eğitimci ve eğitime gönül vermiş değerli velilerimizin beğenisine sunuyoruz. Saygı ve Sevgilerimizle...


ALPİNO OKUL ÖNCESİ ÜRÜNLERİNiN HAZIRLANMASI

Ürünler hazırlanmadan önce ciddi bir araştırma yapılır. Geniş bir öğretmen, öğrenci ve veli kitlesinin beklentisi doğrultusunda çalışmalara başlanır. Çalışmalar komisyon tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Kitaplar her yıl yeniden gözden geçirilir. Ürünlerimizi kullanan eğitimcilerimizden gelen geri bildirimler dikkate alınarak düzeltmeler, ilaveler yapılarak en ideal hâle getirilmeye çalışılır.


PEDAGOJİK İLKELERE UYGUNLUK

0-6 yaş dönemi, gelişimin en hızlı ve öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Bu yaş grubunun ilgi, istek ve yetenekleri farklıdır. Her çocuğun bireysel farklılıkları vardır. Ürünlerimiz tamamen yaş grubu özelliklerine uygun içerik ve resimleme teknik ve yöntemleri kullanılarak basitten karmaşığa, kolaydan zora pedagojik ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlanır.


NİTELİK VE NİCELİK

Ürünlerin içerikleri zengin, nitelikli ve çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Araştırma ve uygulamalar olabildiğince orijinal ve birbirinden farklı şekilde sunularda hazırlanır. Yönergeler iş birlikçi, bilgi verici ve yapıcı nitelikte verilmektedir. Resimler teknolojinin en son tekniklerle orijinal ve gerçeğe yakın çizimler kullanılarak uzman grafik-tasarım ekibinden oluşan bir yönetimle kontrolden geçirilir ve hazırlanır. Çocuğun gerçek hayatta karşıaşacağı hayatın içinden ve hayata hazırlayıcı uygulamalardan oluşmaktadır.


ÇOCUK MERKEZLİ / ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Ürünlerimizin hepsi çocuklar üzerinde uygulamalar yapılarak hazırlanmıştır. Ürünler; içerik, resimleme, renk uyumu, tasarım ve baskı kalitesi yönünden çocukların kolay yapabileceği zevkli ve eğlenceli niteliktedir. Yöntem ve teknik olarak çoklu zeka sistemini baz alarak MEB programına uygun yöntem ve tekniklerle hazırlanmıştır. Setlerimizde 5D sistemiyle (duygu, düşünce, dikkat, davranış ve değerler eğitimi doğrultusunda uygulamalı) çalışmalara yer verilmiştir.


ÇOCUK EDEBIYATINA UYGUNLUK

Kitaplarda kullanılan dil, sade, akıcı ve anlaşılır olmasına özen gösterilir. Güzel Türkçemizi en güzel ve etkili biçimde kullanarak Türkçeyi sevdirmek amacıyla özenle seçilir. Çıkartılan her ürün alanında uzman edebiyatçılar tarafından yeniden okunur ve düzenlenir.


TASARIM - RESIMLEME

Çocukların estetik ve görsellik özelliklerinin geliştiği en önemli dönemde ürünlerin tasarımına, görselliğine, resim kurgusuna çok önem verilir. Çocuklar okul öncesi dönemde okuma - yazma bilmedikleri için olayları önce resimlerle algılar sonra metinle bütünleştirir. Bu nedenle ürünlerde kullanılan resimler her yaş seviyesine uygun çizilerek renklendirilir.


BASKI VE KÂĞIT

Alpino Okul Öncesi Yayınlarında ürünlerin baskı ve kâğıt kalitesine çok önem verilir. Kitapların ebatları, baskısı, çeşitliliği konusunda mümkün olduğu kadar titiz davranılmakta kaliteli ürünler çıkarmaya ve çocuklarımıza ulaştırmayı hedeflemiştir.

Alpino Okul Öncesi Yayınları